کنترل ریتم مغز بیماران

 

1234

کنترل ریتم مغز بیماران

کنترل ریتم مغز بیماران

همه موجودات و عناصر کره زمین در وجود خود دارای ریتم هستند. در سال‌های اخیر دانشمندان کشف کرده‌اند که مغز امواجی قابل اندازه‌گیری تولید می‌کند که این نوع امواج شدیداً در ارتباط با سطح هوشیاری یا خواب، بی‌قراری یا آرامش، تمرکز یا عدم تمرکز و حتی بیماری یا تندرستی ما قرار دارد.

دانشمندان چهار نوع امواج مغزی در انسان تشخیص داده‌اند که تولید هر کدام از این امواج به سطح فعالیت مغز بستگی دارد. این امواج از فرکانس پایین به شرح زیر است:

۱) دلتا: فرکانس ۰/۵ تا ۴ سیکل در ثانیه که قلمرو خواب عمیق و یا بی‌هوشی کامل است.

۲) تتا: فرکانس ۵ تا ۷ سیکل در ثانیه که قلمرو خواب نیمه عمیق و راحت است.

۳) آلفا: فرکانس ۷ تا ۱۴ سیکل در ثانیه که قلمرو خواب آرام و توأم با رویاست که گاهی به آن  Rapid Eye Movement- REM هم می‌گویند.

۴) بتا: فرکانس ۱۴ تا ۴۰ سیکل در ثانیه که قلمرو سطح آگاهی و بیداری کامل است.

یک فرد معمولی، در یک زمان معمولی در سطح امواج بتا با فرکانس ۲۱ سیکل در ثانیه قرار دارد. اما زمانی که آرامش فرد به هم می‌خورد این ریتم افزایش‌یافته و سطح امواج مغزی او به ۲۲ تا ۲۵ سیکل در ثانیه و یا بالاتر می‌رسد. بیماری و عدم تندرستی از عوامل افزایش‌دهنده ریتم مغزی به شمار می روند. بالاترین سطح فرکانس مغزی، فرکانس ۸۵ سیکل در ثانیه است که به هنگام حملات بیماری صرع (زمانی که مغز در بالاترین سطح فعالیت الکتریکی فرد قرار دارد) بروز پیدا می‌کند. بنابراین اگر بتوانیم شرایطی را برای بیماران فراهم آوریم که ریتم مغزی آنان کاهش یابد، سیستم دفاعی و ایمنی بدنشان را در اوج قدرت قرار خواهیم داد.

اگر در زمان بیماری انسان در شرایط جسمی و روحی آرامش بخشی قرار گیرد فرکانس مغزی‌اش در حالت بیداری بین ۱۴ تا ۱۹ سیکل بر ثانیه می‌شود که این امر باعث می‌گردد سیستم دفاعی و ایمنی بدن در اوج قدرت قرار گیرد و بیمار بتواند خیلی سریع تر سلامت خود را بازیابد.

بدن انسان طوری طراحی شده است که در زمان بیماری تمایل به استراحت بیشتری دارد که این احساس تمایل به استراحت باعث می‌شود فرکانس مغز کاهش یابد اما این واکنش درونی بدن به بیمار کافی نیست و می‌توان با فراهم آوردن شرایط روحی و روانی مناسب در بیماران از قبیل گفتن سخنان تلقینی امیدبخش و همچنین ایجاد محیطی آرامش‌بخش در مطب و بیمارستان روند بهبود بیماری را تسریع کرد.

محمد ظهره وند

منبع: پزشک موفق

با عضویت در وب سایت پزشک موفق مقالات جدید به ایمیلتان ارسال خواهد شد